Taaltip: De VS – enkelvoud of meervoud?

wapens VS (bron NRC NEXT)
afb. uit geciteerd artikel van NRC Next

Zomaar een zinnetje uit de krant: ‘De Verenigde Staten zijn het enige land ter wereld waar wapenwetten verruimd worden na geruchtmakende schietpartijen.’ Het stond op 28 augustus 2015 in het openingsartikel van NRC Next.

Ergens wringt er iets in die zin. Moet je enkelvoud of meervoud gebruiken als het over De Verenigde Staten gaat?  

 

  • Er valt veel te zeggen voor meervoud: de Verenigde Staten (onderwerp van de zin) is een duidelijke meervoudsvorm. En als het onderwerp in het meervoud staat, moet het werkwoord ook in het meervoud worden gebruikt.
  • Er valt ook iets te zeggen voor enkelvoud: land is enkelvoud. Een land is … lijkt het meest aannemelijk.

De scheidsrechter in dit soort zaken is Het Genootschap Onze Taal. Daar ben ik te rade gegaan. Als snel vind ik onder de kop VS is / zijn de voorbeeldzinnen: ‘De VS is een groot land’ of ‘De VS zijn een groot land’?

De strekking van het taaladvies van Onze Taal is dat je bij een afkorting het enkelvoud gebruikt en bij het voluit schrijven kiest voor meervoud. Vergelijkbaar zijn de zinnen die gaan over de  NS/Nederlandse Spoorwegen of B en W/Burgemeester en Wethouders.

De meervoudsvorm in de zin in NRC Next is dus niet  fout, hooguit ongelukkig gekozen. Juist voor een openingsartikel geldt dat er er extra redactionele aandacht voor is. Ik zou de auteur of redacteur adviseren de afkorting VS in combinatie met enkelvoud te gebruiken. Dan laat de zin zich probleemloos lezen.