Spelling

Regels voor spelling houden zich aan een ijzeren logica. Om die logica te kunnen volgen moet je de regels leren. Correct spellen blijft namelijk mensenwerk, alle spellingcontroleprogramma’s ten spijt.

TipTopTaal geeft trainingen waarmee je (beter) leert schrijven

Dat begint met de juiste spelling.  Eindigt een woord op een d of een t? Schrijf je een woord los of aan elkaar? De computer blijft het antwoord vaak schuldig of geeft je zelfs een verkeerde suggestie.

 In slechts een dagdeel neemt TipTopTaal de actuele spellingsregels met je door

Allerlei bekende, en soms hilarische, spelfouten passeren de revue. Je oefent zelf actief en bespreekt de resultaten met elkaar. Na deze opfrisronde heb je absoluut minder vaak last van twijfel over de juiste spelling. Investeren in een paar uurtjes taaltijd heeft een hoog rendement.


Taalfouten wekken irritatie op

Spelfouten en taalfouten zijn niet hetzelfde. Je leert in de training wat het verschil is en waar je op moet letten om taalfouten te vermijden.

Het taalgebruik in zakelijke e-mails, krantenartikelen en scripties van studenten vertoont nogal eens taalfouten. Dat is jammer, want taalfouten wekken irritatie bij de lezer op. Bovendien wordt een tekst met spel- en taalfouten minder snel serieus genomen. Een slechte tekst wordt vrijwel altijd te snel met een slecht product geassocieerd.

Boodschap

Vooral in het zakelijk verkeer blijft het de moeite waard om je best te doen een foutloze tekst te (laten) schrijven. Een taalfout of verkeerde spelling leidt af van de inhoud. Dan concentreert de lezer zich niet meer op jouw boodschap.

 

Soms is de keuze voor de juiste spelling best lastig. Weet jij bijvoorbeeld wanneer erop of er op gebruikt?


Lees de theorie (of sla die over) en test jezelf: