Schrijfcoach

Het jeukt, het kriebelt, het zit je dwars, maar je weet niet waar je moet krabben.  Dan is het tijd voor de schrijfcoach!

  • De schrijfcoach geeft je schrijfadviezen die bij je vraag passen.
  • De schrijfcoach is geen redacteur die met een rode pen je teksten verbetert. Ik laat je zelf schrijven, beter schrijven!
  • Lezers stellen hoge eisen, schrijvers blijven twijfelen. Als schrijfcoach kijk ik mee over je schouder en geef tips en verbetervoorstellen.
  • Je schrijfresultaten groeien zienderogen!
  • Je kunt een volledig traject volgen of een eenmalige vraag stellen.

Je kunt mij vragen jou te coachen. We bekijken samen, vooraf , hoe we dat gaan aanpakken.


‘Ofschoon noch hij, noch vader N(oordkerk), noch Houttuin, in staat zijn geweest mij te doen begrijpen wat taalregelen zijn, en ik altoos iemand noodig heb die hen in haar, d in t, t in d of dt veranderd’.

Betje Wolff in een brief aan Mr. Izaäk Sweers van 9 Juni 1772.