Rekenen

Een goede rekenopgave is eenduidig geformuleerd en doet een beroep op de rekenvaardigheid die bij de persoon past.

Als je die definitie hanteert, zie je direct dat een rekenopgave niet alleen een sommetje is, maar dat ook de woordkeus en zinsbouw een belangrijke rol spelen.


Naast taal speelt rekenen een steeds belangrijker rol in mijn werkzaamheden. Rekenen en taal worden steeds meer gezien als de centrale basisvaardigheden om onderwijs te kunnen volgen. En vooral om je staande te kunnen houden in deze steeds complexer wordende samenleving. In het onderwijscurriculum en in de 21e-eeuwse vaardigheden staan ze niet voor niets centraal.

Daarmee is de behoefte aan goed reken- en taalonderwijs toegenomen. De opmars van de reken- en taaltoetsen zijn het gevolg van dit inzicht.

Taal en rekenen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vooral als het om de zogeheten redactiesommen gaat: opgaven die verpakt zitten in een verhaaltje. Het verhaaltje moet in een betekenisvolle context zijn geplaatst (het moet over iets bestaanbaars gaan) en het moet passen bij de belevingswereld van het kind.

Als docent én als redacteur/auteur heb ik mij de afgelopen jaren steeds verder bekwaamd in het ontwikkelen en beoordelen van rekenopgaven. Op alle niveaus. Van referentieniveau 1F (basisonderwijs), 2F (voortgezet onderwijs) tot en met 3F (mbo en hbo). Taal- en rekenkundige aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en lopen soms door elkaar.

Ondertussen heb ik een aantal rekenboekjes op mijn naam staan, lesstof voor de pabo ontwikkeld voor het vak rekenen  en begeleid ik sinds vijf jaar pabostudenten in het vak rekenen.

Denk daarbij aan de voorbereiding op de Wiscat, eigen vaardigheid op peil brengen en didactiek.

Goede, relevante  sommen nodig? Redactie van bestaande opgaven?  Evaluatie van studentenwerk? Ik ben er voor u.
Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.