Nederlands is de gemakkelijkste taal…

…om te leren voor Engelssprekenden

Een vreemde taal leren kan nooit kwaad. Slechts een klein percentage van de Amerikanen doet het. Ze spreken immers al een van de belangrijkste talen ter wereld.  Toch zijn er kansen voor hen die eens wat anders willen. Er is een aantal talen die betrekkelijk eenvoudig te leren zijn.  Met een verrassende winnaar…

In bovenstaande video worden de tien gemakkelijkste talen behandeld. Waarom ze zo gemakkelijk zijn? Bekijk de video en je weet het.

Talen die tot dezelfde taalfamilie horen als het Engels hebben veel verwantschap, zoals een vergelijkbare grammatica en woordenschat. Dat maakt het aanleren wel erg gemakkelijk, al wordt het in de video af en toe wel heel simpel voorgesteld.

Niet alle talen zijn echter even belangrijk en dat kan een drempel zijn. Ook niet onbelangrijk: als de inwoners van het buitenland waar je verblijft een hoog percentage goed Engelssprekende inwoners heeft, is de noodzaak de lokale taal te leren niet echt aanwezig. Overbodig zelfs. Ik ken Amerikanen die het hebben opgegeven Nederlands te leren, omdat ze voortdurend in het Engels werden aangesproken. Ook als ze nadrukkelijk te kennen gaven dat ze Nederlands willen leren.

Kleine kanttekening: niet alle aspecten die worden genoemd zijn didactisch of taalkundig even verantwoord.

Dit is de top tien voor Engelssprekenden:

  1. Nederlands
  2. Fries
  3. Afrikaans
  4. Esperanto
  5. Noors
  6. Zweeds
  7. Italiaans
  8. Frans
  9. Portugees
  10. Spaans