Taal in de spreekkamer

Bent u bekend met diabetes? Het lijkt een gewone informatieve vraag die mijn huisarts op routinematige toon stelt.

‘Ja’, is mijn antwoord. Ik weet immers heel goed wat suikerziekte is en wat de risico’s zijn. In mijn onderwijswerk heb ik geregeld te maken met leerlingen die aan diabetes lijden. Ik ben er dus mee bekend.

Maar dat bedoelt mijn huisarts niet.

Doktoren en patiënten. Het lijken twee werelden, vooral als het op communiceren aankomt. Ook als artsen geen dure Latijnse woorden gebruiken.

Doktoren zijn opgeleid om lichamen te herstellen of (ergere) schade te voorkomen. In de opleiding lijkt er weinig tijd en ruimte ingecalculeerd voor communicatie.

Goeds nieuws. De uitslag is negatief

Op de website Plus Online staat een zeer lezenswaardig artikel met de titel: Wat bedoelt de arts eigenlijk? – Verwarrende termen uitgelegd.

Als een test een negatieve uitslag heeft, betekent het dat er geen bijzonderheden zijn gevonden. In de medische wereld betekent dat: ‘Niets aan de hand, u bent gezond’.

Misschien moet de eerste vraag van de arts luiden: bent u bekend met het medisch jargon? Pas als je daar een volmondig ‘ja’ antwoordt, mag de dokter zijn of haar eigen taaltje gebruiken. Tot die tijd graag ‘gewoon Nederlands’.

Ben ik bekend met…?

En wat de vraag van de huisarts betreft: ik weet wat suikerziekte inhoudt, wat de gevaren zijn en wat de aanbevolen leefregels zijn. Maar ik ben niet bekend met diabetes in de medische zin van het woord: ik heb geen suikerziekte.