Taal in de spreekkamer

Bent u bekend met diabetes? Het lijkt een gewone medische vraag die mijn huisarts op routinematige toon stelt.

Ja, is mijn antwoord. Ik weet immers heel goed wat suikerziekte is en wat de risico’s zijn. In mijn onderwijswerk heb ik geregeld te maken met leerlingen die aan diabetes lijden. Ik ben er dus mee bekend.

Doktoren en patiënten. Het lijken twee werelden, vooral als het communiceren aankomt. Ook als ze geen dure Latijnse woorden gebruiken.

Doktoren zijn opgeleid om lichamen te herstellen of (ergere) schade te voorkomen. In de opleiding lijkt er weinig tijd en ruimte ingecalculeerd voor communicatie.

Op de website Plus Online staat een zeer lezenswaardig artikel met de titel: Wat bedoelt de arts eigenlijk? – Verwarrende termen uitgelegd.

Misschien moet de eerste vraag van de arts luiden: bent u bekend met het medisch jargon? Pas als daar een volmondig ‘ja’ op is geantwoord, mag de dokter zijn of haar eigen taaltje gebruiken. Tot die tijd graag ‘gewoon Nederlands’.