Goed lezen

seattle timesNatuurlijk zijn we op onze hoede. Sinds ‘Parijs’ meer dan ooit.
Maar een verkeerd gelezen(?) woord zorgt niet alleen voor een vergissing, verspreking, hilariteit – denk aan de klassieke klucht – of miscommunicatie.

Er kan ook regelrechte paniek uitbreken in het vliegtuig als iemand meegluurt op het scherm van een medepassagier en daar denkt het woord ‘dynamite’ in combinatie met een Indiase luchthavencode te lezen.
Vier passagiers worden uit het vliegtuig gehaald en door de politie aan de tand gevoeld. Goed lezen is een kunst, want men vond geen enkele verdachte sms op de telefoons…