Goede bedoelingen

Volvo uit ChinaSoms stromen teksten over van goede bedoelingen. Met een beetje goede wil snapt de lezer heel goed wat de schrijver bedoelt, maar het staat er niet! En dat is jammer, want matig taalgebruik hindert de lezer in het tot zich nemen van de boodschap.

Neem nou dit tekstje op de website autowereld.com.

Kleef ergens ‘made in China’ op, en bij menigeen fronzen spontaan de wenkbrauwen en krullen de tenen. Uit negativiteit! Volgens Volvo heerst dit nog altijd aanwezige denkbeeld eerder uit naïviteit. Het merk, dat sinds 2014 auto’s in China van de band laat rollen, beweert zelfs dat de productie aldaar beter is dan hier in Europa.

Analyse

Op het eerste gezicht is de boodschap duidelijk: in een Chinese fabriek worden Volvo’s beter in elkaar gezet dan in een Europese fabriek. Maar als ik de tekst nauwkeurig bekijk, vallen mij allerlei zaken op:

  • Kleef ergens ‘made in China’ op…

Het Duits kent het werkwoord ‘aufkleben’. In het Nederlands plakken we ergens een etiket op. Beter zou zijn: Plak ergens het etiket ‘made in China’ op…

Daarna volgt een volstrekt overbodige komma. Gelijkwaardige zinsdelen die met het nevenschikkend voegwoord ‘en’ worden verbonden, krijgen geen komma.

  • … en bij menigeen fronzen spontaan de wenkbrauwen…

Mijn oog valt op het woord fronzen. De spellingcontrole van Word signaleert het woord niet. Terecht. Het is het meervoud van het zelfstandig naamwoord ‘de frons’, dat zowel met een ‘s’ als een ‘z’ mag worden geschreven: één frons – twee fronzen/fronsen. Maar hier wordt het gebruikt als werkwoord. Het werkwoord schrijf je met een ‘s’: fronsen.

  • Uit negativiteit!

Taalkundig valt hier niets op aan te merken, maar ik denk niet dat dit inhoudelijk de lading dekt. Het gaat niet om een negatieve grondhouding, die deze uitroep suggereert, maar om een vooroordeel: alles wat uit China komt is van inferieure kwaliteit.

  • Volgens Volvo heerst dit nog altijd aanwezige denkbeeld eerder uit naïviteit.

Dat brengt me op de keuze voor het woord naïviteit. Synoniemen zijn: argeloosheid, goedgelovig, kinderlijk, onbezorgdheid en eenvoud. Is dat hier op zijn plaats? Nee. Hier kun je beter van onwetendheid spreken. Of achterhaalde ideeën.

En los van het voorgaande: het is geen mooie zin.

Beter

Natuurlijk is het bekritiseren van andermans teksten een koud kunstje. Doe het zelf maar eens beter! Die uitdaging ga ik graag aan.

Plak ergens het etiket ‘Made in China’ op en het leidt bij menigeen tot gefronste wenkbrauwen. Goedkope rommel! Die mening is gebaseerd op negatieve vooroordelen. Want alles wat uit China komt is allang niet meer per definitie slecht.
Neem Volvo. Sinds 2014 laat dit oerdegelijke Zweedse kwaliteitsmerk zijn auto’s assembleren in China. En dat levert kwalitatief betere auto’s op dan wanneer ze in een Europese assemblagehal in elkaar worden gezet, aldus Volvo.  

Je ziet het: met een paar ingrepen wordt de tekst beter. Meer ter zake en taalkundig juist.

Mag ik jouw tekst ook eens kritisch bekijken? Er is vast wel ergens winst te behalen. Je doet je lezers, en dus je – toekomstige – klanten, er een groot plezier mee.


    Stuur een bestand mee (niet verplicht)